Bratislavská 48, 924 01 Galanta

Prevádzka Galanta

MIVASOFT spol. s r.o.
Bratislavská 48
924 01 Galanta

+421 31 780 1911
mivasoft@mivasoft.sk


Obchodný riaditeľ
Ing. Miroslav Vančo

+421 31 780 19 14
miro@mivasoft.sk


Cenové dopyty / objednávky
+421 904 566 423
info@mivasoft.sk


Technická podpora
Filip Hnát

+421 944 106 324
filip@mivasoft.sk

Sídlo spoločnosti

MIVASOFT spol. s r.o.
M.R. Štefánika 14
927 01 Šaľa

IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sro, vložka: 18335/T

Účet:
BANKA: VÚB
IBAN: SK8302000000004474090958
SWIFT: SUBASKBX